Δελτίο τύπου της 15-06-2009

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 15-06-2009, σχετικά με στατιστικά στοιχεία Απριλίου - Μαΐου από τη Γραμμή 1520.