Δελτίο τύπου της 21-05-2009

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 21-05-2009, σχετικά με ερμηνευτική εγκύκλιο για  τις διατάξεις της νέας Αγορανομικής Διάταξης, 5/2009, για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα.