Δελτίο τύπου της 03-02-2009

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 03-02-2009, σχετικά με στατιστικά στοιχεία ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ από τη γραμμή 1520.