Δελτίο τύπου της 14-01-2009

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 14-01-2009, σχετικά με στατιστικά στοιχεία τριμήνου (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008) από τη γραμμή 1520.