Δελτίο τύπου της 22-01-2008

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 22-01-2008, σχετικά με σχετικά με ενιαίους Ευρωπαϊκούς κανόνες για τα καταναλωτικά δάνεια.