Δελτίο τύπου της 08-03-2006

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 08-03-2006, σχετικά με ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις διασυνοριακές συναλλαγές; Συμπεράσματα από το πρώτο έτος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-9314.doc)Δελτίο τύπου της 08-03-2006[ ]665 Kb