Δελτίο τύπου της 14-10-2004

Εκτύπωση
Δελτίο τύπου της 14-10-2004, σχετικά με οδηγίες κατά την αγορά και χρήση των υγρών καυσίμων. Η Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, επέβαλε, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σ΄ όλη τη χώρα, χρηματικά πρόστιμα συνολικού ποσού, σε ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, εταιρείες πετρελαιοειδών και ιδιοκτήτες βυτιοφόρων, διότι διέθεσαν στην αγορά υγρά καύσιμα (βενζίνη ή πετρέλαιο) μη ασφαλή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Επίσης ενόψει της χειμερινής περιόδου, η υπηρεσία, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, παρέχοντας τους οδηγίες, κατά την αγορά και χρήση των υγρών καυσίμων.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-73.doc)Δελτίο τύπου της 14-10-2004[ ]30 Kb