ΓΓΚ (Αρχική) Ερωτήσεις Απαντήσεις Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Πληροφορίες για το θέμα αυτό θα αντλήσετε από το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Δ/νση: Αμαλιάδας 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο :(210) 6431460-9, (210) 6428611-1