ΓΓΚ (Αρχική) Ερωτήσεις Απαντήσεις Κέντρα Εστίασης - Αναψυχής - Διασκέδασης

Κέντρα Εστίασης - Αναψυχής - Διασκέδασης

Όχι, το κουβέρ έχει καταργηθεί με το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης Α2-2207/07

 

Η είσοδος με θεωρημένο εισιτήριο είναι υποχρεωτική μόνο σε καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία με ζωντανή μουσική τουλάχιστον τριων οργάνων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 506/Β/1994, ΦΕΚ 572/Β/1995, ΦΕΚ 932/Β/2003).