Προσωπικά Δεδομένα

Ναι, διότι έτσι:

  • αποτρέπει τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτο πρόσωπο σε περίπτωση που την έχετε χάσει ή σας την έχουν κλέψει και
  • ελαχιστοποιεί την ζημία που - ενδεχομένως - θα υποστείτε.