ΓΓΚ (Αρχική) Ερωτήσεις Απαντήσεις Τηλεπικοινωνίες - Ταχυδρομεία

Τηλεπικοινωνίες - Ταχυδρομεία

Από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία έχει δημιουργήσει τον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, με στόχο:

  • να διεκπεραιώνει τα ερωτήματα και τις καταγγελίες των καταναλωτών για θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
  • να ενημερώνει τους καταναλωτές για θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως οι δυνατότητες επιλογών και οι διευκολύνσεις που έχουν στη διάθεσή τους και
  • να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις εταιρείες.

 

Για να δείτε τι ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).