Τουρισμός - Time Sharing

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ.182/1999 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.293/2001 έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε και να καταγγείλετε τη σύμβαση σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερα...

 

Η προκαταβολή ορίζεται μέχρι του ποσοστού 25% του συνολικού ποσού και καθορίζεται από το νόμο 1652/1986, και συγκεκριμένα το άρθρο 8 «περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών» (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1986). Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων αρμόδιος είναι ο ΕΟΤ και η Τουριστική Αστυνομία της περιοχής του ξενοδοχείου ή ελλείψει Τ.Α. τα Αστυνομικά Τμήματα.