ΓΓΚ (Αρχική) Ερωτήσεις Απαντήσεις Τράπεζες - Χρηματοοικονομικά

Τράπεζες - Χρηματοοικονομικά

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αποβίωση ενός προσώπου, οι νόμιμοι κληρονόμοι του έχουν δύο δυνατότητες:

  • Να κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς γεγονός που σημαίνει ότι υποχρεούνται να πληρώσουν και τις τυχόν οφειλές του θανόντα σε Τράπεζες.
  • Να μην αποδεχτούν την κληρονομιά, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνουν κανένα κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του θανόντα και δεν υποχρεούνται να αποπληρώσουν τις τυχόν οφειλές του σε Τράπεζες.

Κατά συνέπεια, το εάν θα επιλέξετε να αποδεχτείτε την κληρονομιά του συγγενής σας αποτελεί δική σας απόφαση και εφόσον το πράξετε θα πρέπει να αποπληρώσετε και το σύνολο των οφειλών του.

 

Α) Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος και ο πωλητής ή η Τράπεζα παραμένει κύριος μέχρι την αποπληρωμή του από τον αγοραστή.

Μπορούν επιπλέον, για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, να αναθέσουν την ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία δικής τους επιλογής για τους επιπλέον των υποχρεωτικών κινδύνους. Άλλωστε, η συμφωνία πώλησης και αγοράς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμβαση προσχώρησης, όπου ο προσχωρών-αγοραστής οφείλει να ακολουθήσει τους όρους, που θέτει ο πωλητής προκειμένου να συμβληθεί μαζί του, άλλως δεν υπάρχει υποχρέωση του πωλητή για τη σύναψη της συμφωνίας.

Β) Σημειώνουμε επίσης ότι η μεν έννοια της καταχρηστικότητας όρων των συμφωνιών-συμβάσεων αποτελεί αντικείμενο κρίσης των δικαστηρίων, η δε παραβίαση των διατάξεων του ανταγωνισμού (ν.703/77) ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού και κρίνεται επίσης από τα δικαστήρια.

 

Η υπογραφή σύμβασης στεγαστικού δανείου είναι ίσως η σημαντικότερη χρηματοπιστωτική δέσμευση που αναλαμβάνει ένας καταναλωτής. Είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που για να παρθεί σωστά πρέπει ο καταναλωτής να διαθέτει σε προσυμβατικό στάδιο (πριν, δηλαδή, υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση) διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προτεινόμενων από τους πιστωτές δανείων. Περισσότερα...

 

Αρμόδια Αρχή η οποία βάσει του Ν. 3340/2005 σχετικού με την «προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» υποδέχεται, εξετάζει και επιλαμβάνεται των σχετικών καταγγελιών, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δ/νση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα,
Τηλ. Κέντρο: 210 3377 110