ΓΓΚ (Αρχική) Επανόρθωση - Άσκηση των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή

Εκτύπωση

Τι κάνει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή:

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

α.    Η διερεύνηση των καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων των καταναλωτών για παραβίαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του καταναλωτή από καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.

β.    Η μέριμνα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

γ.    Η μέριμνα για τον έλεγχο της εφαρμογής της ειδικής νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της (ιδίως του Ν.2251/1994). Στο πλαίσιο αυτό παραλαμβάνει τις καταγγελίες/ αναφορές των καταναλωτών, τις οποίες τις ταξινομεί ανάλογα με τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων παραβάσεων. Εν συνεχεία, προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία των καταγγελιών μόνον εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αξιολογώντας μια σειρά από κριτήρια και μεταξύ άλλων την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά καθώς και το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή σε συγκεκριμένη υπόθεση.

δ.    Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους προμηθευτές, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση της ειδικής νομοθεσίας που επιβλέπει.

Τι δεν μπορεί να κάνει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή:

  • Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή δεν αποτελεί όργανο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των καταναλωτών με τους προμηθευτές, καθώς η αρμοδιότητά της εξαντλείται στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των προμηθευτών για παραβάσεις της ειδικής νομοθεσίας που επιβλέπει. Εφόσον επιθυμείτε την μεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση της ατομικής σας καταναλωτικής διαφοράς με έναν προμηθευτή θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα από τους φορείς  εξωδικαστικής (εναλλακτικής) επίλυσης διαφορών που λειτουργούν στη χώρα μας (π.χ. στον Συνήγορο του Καταναλωτή).
  • Δεν προβαίνει σε γνωμοδοτήσεις ή απαντήσεις σε νομικά ερωτήματα.
  • Δεν είναι αρμόδια για τη χορήγηση ή τη δικαστική επιδίωξη αποζημίωσης λόγω υλικής ή ηθικής βλάβης που ενδεχομένως υφίσταται ο εκάστοτε καταγγέλλων, ούτε μπορεί να εξαναγκάσει δικαστικώς ή εξωδίκως προμηθευτές να επιστρέψουν σε συγκεκριμένο καταναλωτή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επίσης, δε μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση όπου απαιτείται η απόδειξη πραγματικών περιστατικών ή το καταγγελλόμενο περιστατικό δε συνιστά παράβαση της ειδικής νομοθεσίας που επιβλέπει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, αλλά ενδεχόμενη παράβαση άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια. 
  • Δεν δέχεται παράπονα από πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά τη συναλλαγή τους με κάποια ελληνική υπηρεσία του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εάν θεωρείτε ότι ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Πολίτη.


Επίσης, εάν έχετε να καταγγείλετε περιπτώσεις κακοδιοίκησης από θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Υποβολή Παραπόνων

Για την υποβολή καταγγελιών και παραπόνων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή:
1)    μέσω της ιστοσελίδας με τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραπόνων,
2)    μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) : Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript
3)    ταχυδρομικά ή με κατάθεση της καταγγελίας στο πρωτόκολλό μας (Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή- Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα),
4)    με fax (210 38 43 549),
5)    στην ειδική τηλεφωνική γραμμή 1520.