ΓΓΚ (Αρχική) Ενημερωτικά Έντυπα Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Η Ελλάδα είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι Οδηγίες αποτελούν συστάσεις, οι οποίες απευθύνονται από τις Κυβερνήσεις που τις υιοθετούν, στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν στις χώρες τους ή εδρεύουν στις χώρες τους και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Παρέχουν μη δεσμευτικές αρχές και πρότυπα υπεύθυνης επιχείρηματικής συμπερίφορας.

Κατεβάστε τις Οδηγίες σε ηλεκτρονική μορφή.