ΓΓΚ (Αρχική) Ενημερωτικά Έντυπα Ερωτηματολόγιο Ευρωπαίου Καταναλωτή Ενέργειας

Ερωτηματολόγιο Ευρωπαίου Καταναλωτή Ενέργειας

Ερωτηματολόγιο Ευρωπαίου Καταναλωτή Ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές ενέργειας.

Κατέβασε το σε ηλεκτρονική μορφή.