ΓΓΚ (Αρχική) Ενημερωτικά Έντυπα Ελέγξτε καλά - Επιλέξτε σωστά!

Ελέγξτε καλά - Επιλέξτε σωστά!

Έντυπο Ελέγξτε καλά - Επιλέξτε σωστά!Αναζητήστε τα σήματα στα προϊόντα. Μάθετε τι συμβολίζουν!

Στο έντυπο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, όπως τι είναι η ένδειξη CE και τι σημαίνει για τους καταναλωτές; Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα; Τι σημαίνουν τα σύμβολα στα ρούχα;

Κατεβάστε το έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή.