Στεγαστικά Δάνεια

Εκτύπωση

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ;

Ως «στεγαστικό δάνειο» νοείται η πίστωση που χορηγείται σε καταναλωτή για την απόκτηση ή τη διαμόρφωση ιδιωτικού ακινήτου του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή το οποίο σκοπεύει να αγοράσει, και η οποία εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη σε ακίνητο, είτε με άλλη ασφάλεια.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!

Η υπογραφή σύμβασης στεγαστικού δανείου είναι ίσως η σημαντικότερη χρηματοπιστωτική δέσμευση που αναλαμβάνει ένας καταναλωτής. Είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που για να παρθεί σωστά πρέπει ο καταναλωτής να διαθέτει σε προσυμβατικό στάδιο (πριν, δηλαδή, υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση) διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προτεινόμενων από τους πιστωτές δανείων.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα, οι πιστωτές καλούνται να παρέχουν στους καταναλωτές δύο σειρές εναρμονισμένων πληροφοριών, δηλαδή:

  1. πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και
  2. εξατομικευμένες πληροφορίες, που πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή τυποποιημένου εντύπου, γνωστού ως "τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών".

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΥΤΟ;

Αυτό προβλέπεται από τον Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς, που αναφέρεται στις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, και ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συνυπογράφτηκε από κοινού από τις ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών και τις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τομέα. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εν συνεχεία επικύρωσε το περιεχόμενο του Κώδικα με τη Σύσταση 2001/193/ΕΚ της 1ης Μαρτίου 2001.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Αντίγραφο του μπορείτε να πάρετε από τους πιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη συμφωνία. Στον κώδικα μπορούν να προσχωρήσουν όλοι οι οργανισμοί που χορηγούν στεγαστικά δάνεια, ανεξάρτητα με το αν είναι μέλη των ενώσεων και ομοσπονδιών που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Ο Κώδικας είναι επίσης διαθέσιμος και από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της οποίας οι τράπεζες-μέλη, που χορηγούν στεγαστικά δάνεια, τον εφαρμόζουν.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε πάντως ότι με τη βοήθεια όλων αυτών των πληροφοριών, η τελική απόφαση για την αποδοχή μιας προσφερόμενης εκ μέρους του δανειστή πίστωσης ανήκει σε εσάς, τον καταναλωτή! Εάν θεωρείτε ότι κάποιος όρος του δανείου που σας προτείνουν είναι εις βάρος σας ζητήστε τη βοήθεια είτε της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς είτε μίας καταναλωτικής οργάνωσης.

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η νέα οδηγία 2014/17/ΕΕ (4-2-2014), η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς ενυπόθηκης πίστης, θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για όλα τα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές με σκοπό την αγορά κατοικίας καθώς και για όλα τα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές και εξασφαλίζονται με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση.

Σχετικό θέμα: πληροφορίες για τους καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις.

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση