Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η κατηγορία αυτή περιέχει πληροφορίες για ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα την Καταναλωτική Πίστη, τα Στεγαστικά Δάνεια, την Εξ αποστάσεως Εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, το νόμο 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και την κοινωνική ενσωμάτωση.

1 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες
2 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
3 Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών
4 Καταναλωτική Πίστη
5 Στεγαστικά Δάνεια
6 Εξ αποστάσεως εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
7 Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
8 Πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών