Εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών

Πληροφορίες για: Εποπτεία αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, Γενικοί όροι των συναλλαγών - Καταχρηστικοί γενικοί όροι, Πώληση Καταναλωτικών Αγαθών και Εγγυήσεις, Διαφήμιση, Αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές - Τιμή μονάδας μέτρησης, Συμβάσεις για πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (από απόσταση - εκτός και εντός εμπορικού καταστήματος), Εκπτώσεις, Μισθώσεις Κατοικιών, Κέντρα (Μονάδες) Αισθητικής και Αδυνατίσματος

 

1 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 Γενικοί όροι των Συναλλαγών - Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι
3 Διαφήμιση
4 Αναγραφή των Τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές - τιμή Μονάδας Μέτρησης
5 Συμβάσεις για πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (από απόσταση – εκτός και εντός εμπορικού καταστήματος)
6 Εκπτώσεις
7 Μισθώσεις Κατοικιών
8 Κέντρα (Μονάδες) Αισθητικής και Αδυνατίσματος