Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Εκτύπωση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Τι είναι εμπορική πρακτική:
Κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές.

Μία εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη:
Όταν

  • είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας
  • στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή
  • είναι παραπλανητική, δηλαδή:

          -    παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες
          -    παρέχει πληροφορίες ασαφείς που μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε αποφάσεις συναλλαγής που διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε
          -    παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες

  • είναι επιθετική, δηλαδή χρησιμοποιεί παρενόχληση, καταναγκασμό ή κατάχρηση επιρροής
  • εμπίπτει στη μαύρη λίστα των περιπτώσεων που αναφέρονται στο ν. 2251/1994.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά θεσπίζει κοινούς κανόνες στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., προκειμένου οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν την ίδια προστασία από επιθετικές και παραπλανητικές πρακτικές οπουδήποτε και αν συναλλάσσονται, στον τόπο τους ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή στις αγορές τους μέσω διαδικτύου.
Η οδηγία 2005/29 μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 9α έως 9θ του νόμου 2251/1994 (Α’ 191).

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά συμφέροντά του μέσου καταναλωτή, απαγορεύονται. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει τις ποινές, που προβλέπονται στο άρθρο 13α του Ν. 2251/1994. Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει, με απόφασή του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την άμεση παύση μίας αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.

Αρμόδια αρχή για την εξέταση καταγγελιών που αφορούν τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές είναι η:
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 1520
FAX: 210 38 43 549
E-mail:  Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript  
Internet: www.efpolis.gr

 

Μάθετε Περισσότερα... 

Πώς μπορείτε  να καταλάβετε εάν μια συγκεκριμένη πρακτική είναι αθέμιτη;

 

Τι ισχύει στην Ευρώπη

EUROPA - Justice - Unfair commercial practices

EUROPA - Your Europe - Unfair Commercial Practices

EUROPA -  Database on the Unfair Commercial Practices Directive