Χρονομεριστική Μίσθωση (Time-Sharing)

Εκτύπωση

Τι είναι χρονομεριστική μίσθωση

Χρονομεριστική μίσθωση είναι μία μορφή ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης μιας ιδιοκτησίας, που είναι κατάλυμα διακοπών, για μια χρονική περίοδο π.χ. μία ή περισσότερες εβδομάδες για καθορισμένη περίοδο του έτους.

Ο τρόπος διακοπών με χρονομεριστική μίσθωση είναι πολύ δημοφιλής στους καταναλωτές σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων των χωρών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα ο κλάδος της χρονομεριστικής μίσθωσης συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση των οικονομιών  των χωρών αυτών.

Νομοθεσία

1η φάση

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα το 1994 προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών σε ζητήματα χρονομεριστικής μίσθωσης υιοθέτησε την οδηγία 94/47/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο των Κ-Μ. Στη χώρα μας η ενέργεια αυτή έγινε με το ΠΔ 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α/25.8.1999) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 293/2001 (ΦΕΚ 205 Α/17.9.2001). Στις σχετικές διατάξεις συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ των άλλων τα εξής:

- Το δικαίωμα της πληροφόρησης 

- Η αποτροπή των πωλήσεων υπό πίεση, μέσω του δικαιώματος υπαναχώρησης. 

- Η απαγόρευση λήψης προκαταβολής από τους πωλητές του προϊόντος της χρονομεριστικής μίσθωσης, κατά την περίοδο της υπαναχώρησης.

Εν τούτοις η νομοθεσία αυτή παρουσίασε έναν αριθμό ελλείψεων και αδυναμιών, που οφείλονταν στις εξελίξεις στην αγορά. Αναπτύχθηκαν νέα προϊόντα και διαφορετικές συμβάσεις για τα οποία δεν υπήρχαν ρυθμίσεις π.χ. διαφορετικά είδη καταλύματος  (κρουαζιερόπλοια, τροχόσπιτα) ή συμβάσεις μικρότερες των τριών ετών. Οι καταναλωτές που αγόραζαν αυτά τα προϊόντα δεν απολάμβαναν την ίδια προστασία με εκείνους που αγόραζαν τα πιο συμβατικά στο χώρο αυτό προϊόντα.

2η φάση

Σαν συνέπεια της καινούργιας κατάστασης  επήλθε η αντικατάσταση της οδηγίας  94/47/ΕΚ με την οδηγία 2008/122/ΕΚ, η οποία  ενσωματώθηκε στο  Ελληνικό δίκαιο  με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) Ζ1-130/2011 (ΦΕΚ 295 Β/22.2.2011).

Με τη νέα νομοθεσία το πεδίο των υφιστάμενων κανόνων επεκτάθηκε και κάλυψε τα νέα προϊόντα και τις ανάγκες που εμφανίστηκαν στην αγορά της χρονομεριστικής μίσθωσης.

Ειδικότερα:

- Η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή πριν τη σύναψη του συμβολαίου υπόκειται σε πιο λεπτομερείς διατάξεις. Απαιτείται η περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών και των κανόνων λειτουργίας της χρονομεριστικής μίσθωσης.

- Η περίοδος υπαναχώρησης επεκτάθηκε σε 14 ημέρες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη χώρα που αγοράσθηκε η χρονομεριστική μίσθωση, αναιτιολογήτως και χωρίς κόστος ακύρωσης.

Επίσης, προβλέπονται:

- Για όσο διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης απαγορεύεται στον έμπορο ή σε τρίτους να ζητούν από τον καταναλωτή προκαταβολή, εγγύηση ή δέσμευση χρημάτων.

- Εφόσον ο καταναλωτής ακυρώσει τη σύμβαση, ακυρώνεται εξίσου και οποιοδήποτε συνδεδεμένο δάνειο ή οικονομική συμφωνία.

- Συμβόλαια χρονομεριστικής μίσθωσης ή μακροχρόνια συμβόλαια διακοπών δεν επιτρέπεται να πωλούνται ως επενδυτικά προϊόντα.

- Τα συμβόλαια πρέπει να είναι στη γλώσσα της ΕΕ που επιθυμεί ο καταναλωτής.

Τέλος, ρυθμίζονται:

- Tα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών στα οποία περιλαμβάνονται και οι λέσχες διακοπών.

-  Η ανταλλαγή και η μεταπώληση προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης. 

-  Συμβάσεις πιο βραχυπρόθεσμες δηλ. με διάρκεια μικρότερη από τρία χρόνια. 

-  Κινητά καταλύματα: Ποταμόπλοια, κρουαζιερόπλοια, τροχόσπιτα.

Υπογραμμίζεται ότι υπό προϋποθέσεις οι καταναλωτές δεν στερούνται την προστασία που τους παρέχει η παραπάνω Υπουργική Απόφαση  και στην περίπτωση που  έχει επιλεγεί ως εφαρμοστέα νομοθεσία η νομοθεσία τρίτης χώρας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει τις ποινές, που προβλέπονται στο στο άρθρο 13α του Ν. 2251/94 «Προστασία των καταναλωτών».άρθρο 13α του Ν. 2251/1994.

Αρμόδια αρχή για την εξέταση καταγγελιών που αφορούν τη χρονομεριστική μίσθωση είναι η: 

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 1520 

FAX: 210 38 43 549

E-mail:   Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript  

Internet: www.efpolis.gr                                         

 

Ξεφυλλίστε το φυλλάδιο μας 


Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

EUROPA - Justice - Timeshare

Europa – European Consumer Centres - travel-timeshare

Μελέτη του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή για τη χρονομεριστική μίσθωση και συμβουλές στους
καταναλωτές