Τηλεπικοινωνίες

Εκτύπωση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνίες, (telecommunications), χαρακτηρίζεται η κάθε μορφής ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, κ.λπ., ακουστική και οπτική επικοινωνία που πραγματοποιείται ανεξαρτήτως του μήκους απόστασης.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αποστολή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μέσω της σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου, με την χρήση κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών συσκευών (π.χ. τηλέφωνο, τηλεόραση, δίκτυο υπολογιστών κ.ά).

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.       ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Απλή τηλεφωνική σύνδεση, η οποία εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας.

 


ΟΤΕ /COSMOTE

VODAFONE

FORTHNET

CYTA HELLAS

WIND

 

 

2.       ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Η τηλεφωνική σύνδεση δεν εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας ούτε και από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος χαμηλής συχνότητας. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών (cells) και εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες. Για την εκπομπή και λήψη των σημάτων χρησιμοποιείται πλέον, αποκλειστικά ψηφιακή τεχνολογία με κωδικοποίηση.

ΟΤΕ /COSMOTE

VODAFONE

FORTHNET

CYTA HELLAS

WIND

 

 

i)        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) σχετίζονται με τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παραδείγματα ΥΠΠ αποτελούν οι ψηφοφορίες (π.χ. ψηφοφορία για Eurovision), διαγωνισμοί, αγορά (downloading) ringtones, logos, videos, παιχνιδιών μέσω SMS, παροχή τεχνικής υποστήριξης, παιχνίδια από την τηλεόραση στα οποία συμμετέχουν οι χρήστες μέσω τηλεφώνου, υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. καιρός), αστρολογία/χαρτομαντεία, υπηρεσίες ενηλίκων κ.ά. Η πρόσβαση στις ΥΠΠ είναι εφικτή μέσω κλήσεων ή λήψης/αποστολής SMS/MMS προς αριθμούς που ξεκινούν από 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190-195, 54 κ.ά.

Η χρέωση για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι υψηλότερη από τις βασικές υπηρεσίες και η τιμολόγηση πραγματοποιείται με χρέωση στο λογαριασμό σας. Υπάρχουν επίσης ΥΠΠ με συνδρομή για τις οποίες απαιτείται εγγραφή -με ή χωρίς κόστος- του χρήστη. Η εγγραφή μπορεί να γίνει και μέσω του Διαδικτύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρέωση γίνεται σε τακτική βάση (όπως εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη, μηνιαία) και ενδέχεται να εξαρτάται από το περιεχόμενο που λαμβάνει ή αποστέλλει ο χρήστης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

3.       ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

Επικοινωνιακό δίκτυο , που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και πολυάριθμα τεχνολογικά πρωτόκολλα.

 


ΟΤΕ /COSMOTE

VODAFONE

FORTHNET

CYTA HELLAS

WIND

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(που εφαρμόζεται στις συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτή μ’ έναν πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών)

1.    Ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει):

2.    Νομοθετικό Πλαίσιο / Αποφάσεις της ΕΕΤΤ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στα πλαίσια του νόμου 2251/1994 για την προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών επισημαίνονται ιδίως τα ακόλουθα:

  1. Άρθρο 3β: Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό τρόπο. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης που προβλέπονται στο άρθρο αυτό η σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή
  2. Άρθρα 3γ & 3δ: Οι συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως πρέπει να έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα αυτά η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.
  3. Άρθρο 4ζ: ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του παρόχου σε περίπτωση μη ζητηθείσας παροχής υπηρεσιών.
  4. Άρθρο 9δ: Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες, ηλεκτρονικές) που αφορούν σε πακέτα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που «…ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών…», και άρα αποτελούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3893382

FAX: 210 3843549

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ: 210-6151000

Fax: 210-6105049

Email: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript

 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24, ΑΘΗΝΑ

FAX: 210 6387666

Email: info@adae.gr

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 64 75 600

FAX: 210 6475628

Email: contact@dpa.gr

 

Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (στην περίπτωση που πιθανολογείται απάτη μέσω του δικτυακού τόπου)

ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: 11012

Email: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

EUROPA - Telecoms & Internet

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)