ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Εξ αποστάσεως εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Εξ αποστάσεως εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Εκτύπωση

Γενικός Ορισμός: Σύμβαση από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι αυτή που αφορά κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως, ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με πληρωμές, και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με την χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων επικοινωνίας. Αυτά μπορεί να είναι: έντυπα χωρίς ή με παραλήπτη, τυποποιημένες επιστολές, διαφημιστικά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, τηλεόραση κ.ά.

 

Τι ισχύει για συμβάσεις από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Τα σχετικά με τις συμβάσεις αυτές ρυθμίζονται από το άρθρο 4θ του Ν. 2251/1994 για την «Προστασία του καταναλωτή», όπως αυτό προστέθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-629/10.05.2005 (Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές).

Με την Απόφαση αυτή επήλθε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 271 της 09/10/2002 σ. 0016 - 0024).

Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει τις ποινές, που προβλέπονται στο άρθρο 13α του Ν. 2251/1994.
Αρμόδια αρχή για την εξέταση καταγγελιών που αφορούν συμβάσεις από απόσταση είναι η

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 1520 - 213 1514267
FAX: 210 38 43 549
E-mail: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript
Internet: www.efpolis.gr


Βλέπε επίσης πληροφορίες για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Europa - Consumers - Distance Marketing of Financial Services