ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών Αναγραφή των Τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές - τιμή Μονάδας Μέτρησης

Αναγραφή των Τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές - τιμή Μονάδας Μέτρησης

Εκτύπωση

Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής πώλησης και της τιμής ανά μονάδα μέτρησης σε κάθε προϊόν ή ποσότητα αυτού, έτσι ώστε ο εκάστοτε καταναλωτής να ενημερώνεται και να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται από τους εμπόρους σε αυτόν.

Η τιμή πώλησης και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πρέπει να αναγράφονται σε όλα τα προϊόντα που προσφέρονται από επαγγελματίες στους καταναλωτές, να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι σαφείς και ευανάγνωστες. Η αναγραφή γίνεται μέσω πινακίδων ή ετικετών, οι οποίες αναρτώνται ή προσκολλώνται στις ίδιες τις συσκευασίες ή στα ράφια, αν πρόκειται για ομάδες προϊόντων. Στην περίπτωση που η τιμή ανά μονάδα μέτρησης είναι ίδια με την τιμή πώλησης, δεν χρειάζεται να αναγραφεί.

Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται:

 • Στα προϊόντα που διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσιών.
 • Στα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο πλειστηριασμών, καθώς και στις πωλήσεις έργων τέχνης και αντικών.

Όταν τα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο χύμα, αναγράφεται μόνο η μοναδιαία τιμή μέτρησης. Κάθε διαφήμιση, η οποία αναφέρει την τιμή πώλησης του προϊόντος, πρέπει επίσης να δηλώνει και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης εξαιρούνται:

 • Προϊόντα που πωλούνται με το τεμάχιο.
 • Προϊόντα που πωλούνται από αυτόματα μηχανήματα.
 • Προϊόντα που πωλούνται σε κοινή συσκευασία και είναι διαφορετικά.
 • Προϊόντα που εμπεριέχονται στην ίδια συσκευασία και πρόκειται να αναμειχθούν.
 • Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.
 • Χρώματα, βερνίκια, μελάνες.
 • Ιδιότυπα προϊόντα (φαντεζί).
 • Ατομικά παγωτά βάρους μέχρι 200 γρ.
 • Προσυσκευασμένα τρόφιμα ή ποτά που προσφέρονται από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες κ.ά. και καταναλώνονται στους χώρους αυτούς, καθώς και αυτά που αγοράζονται από τον καταναλωτή για εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Μαγειρευμένα ή ημιμαγειρευμένα φαγητά.
 • Προϊόντα που πωλούνται από αγροκτήματα απευθείας από τους αγρότες.
 • Προϊόντα που πωλούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη.

Επίσης, εξαιρούνται και τα παρακάτω καταστήματα, όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης για τα προσυσκευασμένα προϊόντα:

 • Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και λοιπών προϊόντων με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 50 τ.μ.
 • Μικτά καταστήματα ψιλικών.
 • Περίπτερα.
 • Υπαίθρια σημεία λιανικής πώλησης.
 • Καταστήματα λιανικής πώλησης που δεν διαθέτουν σύστημα αυτοεξυπηρέτησης πελατών.

Τα σχετικά με την αναγραφή των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές καθορίζονται από τα άρθρα 2 και 6 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/28.7.2014 -Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως αυτά έχουν εναρμονιστεί προς την Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών, όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (Επίσημη Εφημερίδα L 80, 18.03.1998).

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EUROPA - Consumer Affairs - Price Indications

EUROPA - Your Europe - unfair-pricing