ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκτύπωση

A.    Κανόνες Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)

Οι Κανόνες Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) (Υ.Α. Α2/718/28-07-2014) αποτελούν μια σημαντική, οριζόντια παρέμβαση για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την άρση εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την τόνωση του ανταγωνισμού την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή.
Με τους νέους κανόνες:
•    Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς καθώς προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που επικρατούν στο χώρο της διακίνησης των προϊόντων και υπηρεσιών, ενσωματώνοντας και τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.
•    Διευκολύνεται ο καταναλωτής στην ανάγνωση και κατανόηση των κανόνων, οι οποίοι πλέον είναι σαφείς, λεπτομερείς και επεξηγηματικοί.

Οι κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ρυθμίζουν ζητήματα που σχετίζονται με:

  • Ενδείξεις επί των πινακίδων κατά την πώληση προϊόντων, κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων, ανώτατες τιμές πώλησης για συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένους χώρους, (νερό σε αρχαιολογικούς χώρους , πλοία κ.λ.π.), θέματα σχετικά με υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής (τιμοκατάλογοι, ελάχιστη κατανάλωση, δελτία παραπόνων κ.λ.π).
  • Πληροφορίες για εδώδιμα προϊόντα: γενική επισήμανση εδώδιμων προϊόντων, ενδείξεις και επισήμανση προϊόντων όπως κρέας, μέλι, οπωρολαχανικά, γάλα και προϊόντα που προέρχονται από αυτό, πτηνοτροφικά προϊόντα, αλιευτικά προϊόντα, έλαια-ελιές-λίπη, όσπρια-ρύζι, οίνοι-ζύθος-τσίπουρο- αλκοολούχα ποτά, χυμοί- αναψυκτικά.
  • Πληροφορίες για προϊόντα πλην τροφίμων: γενικές ενδείξεις επισήμανσης προϊόντων (πλην τροφίμων), πολύτιμα μέταλλα-κοσμήματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα- δέρματα – υποδήματα, άλλα βιομηχανικά προϊόντα, θέματα καυσίμων όπως έλεγχος ποιότητας και ποσότητας, τήρηση πινακίδων τιμών πώλησης, στερεά καύσιμα (καυσόξυλα, πέλετς ξύλου, μπριγκέτες ξύλου κ.α.).


B.    Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ν. 4177/2013).

Ο νέος νόμος καταργεί στο σύνολό του το αναχρονιστικό πλαίσιο του παλαιού Αγορανομικού Κώδικα.

Εκσυγχρονίζει, επικαιροποιεί και συστηματοποιεί τους κανόνες που αφορούν στην εμπορία και διακίνηση προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών με στόχο:
•    τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς με τη θέσπιση κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
•    την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τον καταναλωτή, σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισμού προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.

 

Γ.    Ανώτατες τιμές πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης   

  • Κυλικεία

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα της Υπουργικής Απόφασης 70776/2016, μία σειρά από προϊόντα διατίθενται, υποχρεωτικά, σε προκαθορισμένες τιμές, από τα κυλικεία αεροδρομίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αρχαιολογικών χώρων, επιβατικών πλοίων, σιδηροδρομικών σταθμών και αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε., κινηματογράφων, θεάτρων, οργανωμένων παραλιών, δικαστηρίων, νοσοκομείων, σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, ΑΕΙ και ΤΕΙ, δεδομένου ότι, στα σημεία αυτά, εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμόςΑναλυτική λίστα των σημείων πώλησης, καθώς και των προϊόντων διατίμησης βρίσκονται στη σχετική Υπ. Απόφαση.

Ωστόσο, οι προκαθορισμένες τιμές στα ανωτέρω σημεία πώλησης αφορούν μόνο όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες σερβιρίσματος από σερβιτόρους.

  • Χώροι Συγκέντρωσης/Φιλοξενίας Προσφύγων

Ορίζονται ανώτατες τιμές ορισμένων βασικών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση σε χώρους συγκέντρωσης/φιλοξενίας προσφύγων και πέριξ αυτών, λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό. Αναλυτική λίστα προϊόντων διατίμισης, καθώς και οι τιμές αυτών, αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση 70775/2016  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και παρακολουθούν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αρμόδια αρχή για την εξέταση καταγγελιών που αφορούν τους πιό πάνω κανόνες είναι η:
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών

Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 1520
FAX: 210 38 40 972
E-mail:  Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript
Internet: www.efpolis.gr