Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Εκτύπωση

Αειφόρος Κατανάλωση και Παραγωγή, είναι μια σφαιρική / ολόπλευρη προσέγγιση για το πώς η κοινωνία και η οικονομία μπορούν να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τους στόχους της Αειφορίας.
Η προσέγγιση της Αειφόρου Κατανάλωσης και Παραγωγής είναι μια στρατηγική πρακτικής υλοποίησης και επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει επίσης, την τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία.
Η Αειφόρος Παραγωγή πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθαρότερη παραγωγή, την πρόληψη της ρύπανσης, την οικολογική αποδοτικότητα και την πράσινη παραγωγή.
Η Αειφόρος Κατανάλωση, λαμβάνει υπόψιν τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων κάνοντας πιο αποτελεσματική τη χρήση των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων. Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει την υιοθέτηση ενός εναλλακτικού τρόπου κατανάλωσης που οδηγεί στη μείωση των πόρων και της ενέργειας.
Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που τίθενται σήμερα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε αγαθά. Πρέπει να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, να περιορίζουμε τις δαπάνες και να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα!

Μάθε περισσότερα για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την κυκλική οικονομία και για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Διάβασε επίσης:

  • "Efficiency 2.1”, μία πρωτοβουλία που σκοπός της είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές στη διαδικασία επιλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, παρέχοντας τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα της αγοράς και να τους ενθαρρύνει και να τους υποστηρίξει να υιοθετήσουν ένα ενεργειακά αποδοτικό και οικολογικό τρόπο ζωής.
Δείτε ένα ενδιαφέρον βίντεο για την Πράσινη, Αειφόρο Κατανάλωση και  διαβάστε τον Οδηγό ανακύκλωσης  από την Ένωση Καταναλωτών Βόλου.
Ενημερωθείτε για το Eco2nomy, την εκστρατεία τoυ WWF Ελλάδας, που θα σας καθοδηγήσει στα μυστικά της εξοικονόμησης ενέργειας!
Δείτε επίσης, μία παρουσίαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την ανάγκη μείωσης της σπατάλης τροφίμων.