ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Συγκοινωνίες Τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοίο

Τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοίο

Εκτύπωση
Α) Τα δικαιώματα των επιβατών

Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές προβλέπονται αναλυτικά στον Κανονισμό (ΕΕ) 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Ειδικά στην Ελλάδα τα δικαιώματα των επιβατών κατοχυρώνονται και από τις διατάξεις του Νόμου 3709/08 (ΦΕΚ Α΄213/2008), με τον οποίο ρυθμίζεται το καθεστώς των υποχρεώσεων των πλοιοκτητριών εταιρειών, έναντι των επιβατών, που χρησιμοποιούν τα πλοία της ακτοπλοΐας, ως μέσο μεταφοράς.

Το νομικό αυτό πλαίσιο τροποποιήθηκε με τα άρθρα 35 του Νόμου 4150/13 (ΦΕΚ Α΄102/2013) και 28 του Νόμου 4256/14 (ΦΕΚ Α΄92/2014), προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1177/2010.

Επίσης η διαδικασία υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου παραπόνων ρυθμίστηκε με την αριθ. πρωτ: 3332.12/05/13/14-6-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1453/2013) 

Αρμόδιο για την προστασία και ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών – καταναλωτών, που διακινούνται με τα πλοία της ακτοπλοΐας είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την ιστοσελίδα του οποίου μπορούν να αντληθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Β) Κυλικεία πλοίων

Εξάλλου μία σειρά από προϊόντα, πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά, σε προκαθορισμένες τιμές, από τα κυλικεία των ακτοπλοϊκών πλοίων εσωτερικών γραμμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα της ΥΑ Αριθ. 70776/2016 για τον Καθορισμό ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης

Διαβάστε εδώ μία συνοπτική παρουσίαση των δικαιωμάτων σας από την ΕΚΠΟΙΖΩ

 

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση