ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών

Οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών

 • Εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών   ( 8 Άρθρα )

  Πληροφορίες για: Εποπτεία αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, Γενικοί όροι των συναλλαγών - Καταχρηστικοί γενικοί όροι, Πώληση Καταναλωτικών Αγαθών και Εγγυήσεις, Διαφήμιση, Αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές - Τιμή μονάδας μέτρησης, Συμβάσεις για πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (από απόσταση - εκτός και εντός εμπορικού καταστήματος), Εκπτώσεις, Μισθώσεις Κατοικιών, Κέντρα (Μονάδες) Αισθητικής και Αδυνατίσματος

   

 • Ασφαλείς συναλλαγές   ( 3 Άρθρα )
  Πληροφορίες για: Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, Δίκαιο των Συμβάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες   ( 8 Άρθρα )

  Η κατηγορία αυτή περιέχει πληροφορίες για ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα την Καταναλωτική Πίστη, τα Στεγαστικά Δάνεια, την Εξ αποστάσεως Εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, το νόμο 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και την κοινωνική ενσωμάτωση.

 • Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος   ( 2 Άρθρα )
 • Τουρισμός και Διακοπές   ( 3 Άρθρα )
  Πληροφορίες για: Οργανωμένα Ταξίδια, Υπηρεσίες Ξενάγησης, Χρονομεριστική μίσθωση (Time-Sharing)
 • Συγκοινωνίες   ( 4 Άρθρα )
  Πληροφορίες για τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν με διάφορα μέσα
 • ΑΕΙΦΟΡΙΑ   ( 1 Άρθρα )
  Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση