ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκτύπωση

Α. Κανόνες ρύθμισης για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών - Ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 173).

Με τον συγκεκριμένο νόμο  επήλθε ριζική αλλαγή στην - μέχρι την δημοσίευσή του - ισχύουσα νομοθεσία, δεδομένου ότι κατήργησε τον παλιό Αγορανομικό Κώδικα. Ορίζονται πλέον κανόνες ρύθμισης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο και από απόσταση εμπόριο.

Στοχεύει:
• στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς με τη θέσπιση κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
• στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τον καταναλωτή, σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισμού προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.

Β. Κανόνες Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) - YA 91354-2017 (ΦΕΚ Β’ 2983).

Οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ αποτελούν μια σημαντική, οριζόντια παρέμβαση για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την άρση εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την τόνωση του ανταγωνισμού την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή. Ρυθμίζονται ζητήματα για την εφαρμογή του ν. 4177/2013 και ειδικότερα το είδος και το περιεχόμενο του προστατευτέου αγαθού, η παραβατική συμπεριφορά, η πράξη ή η παράλειψη που βλάπτει τον καταναλωτή, ο τρόπος προστασίας της αγοράς, οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των διαφόρων καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης κ.λ.π.  
Ειδικότερα, οι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ρυθμίζουν ζητήματα που σχετίζονται με:
• Τήρηση Πινακίδων – Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων.
• Επισήμανση – Ενδείξεις εδώδιμων προϊόντων: γενική επισήμανση εδώδιμων προϊόντων, ενδείξεις και επισήμανση προϊόντων όπως κρέας, μέλι, οπωρολαχανικά, γάλα και προϊόντα που προέρχονται από αυτό, άρτος και αρτοπαρασκευάσματα, πτηνοτροφικά προϊόντα, αλιευτικά προϊόντα, έλαια-ελιές-λίπη, όσπρια-ρύζι-ζυμαρικά, οίνοι-ζύθος-τσίπουρο- αλκοολούχα ποτά, χυμοί- αναψυκτικά.
• Επισήμανση – Ενδείξεις μη εδώδιμων προϊόντων: γενικές ενδείξεις επισήμανσης προϊόντων (πλην τροφίμων), πολύτιμα μέταλλα-κοσμήματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα- δέρματα – υποδήματα, άλλα βιομηχανικά προϊόντα, θέματα καυσίμων όπως έλεγχος ποιότητας και ποσότητας, τήρηση πινακίδων τιμών πώλησης, στερεά καύσιμα (καυσόξυλα, πέλετ ξύλου, μπριγκέτες ξύλου κ.α.).
• Υπηρεσίες – Εστίαση/Αναψυχή: τιμοκατάλογοι,  δελτία παραπόνων κ.λ.π.
• Τις προϋποθέσεις νόμιμης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και εμπορευμάτων.
• Το πλαίσιο διενέργειας προωθητικών ενεργειών για συσκευασμένα είδη μαζικής κατανάλωσης που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.
• Τον καθορισμό ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία (μουσεία, αεροδρόμια, εντός πλοίων πάσης φύσης που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικών γραμμών, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, κυλικεία σχολείων κ.ά).
• Τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν.4177/13 , όπως ισχύει καθώς και των ελεγχομένων.
• Όργανα Μέτρησης.
• Καύσιμα – Διακίνηση, Τήρηση Πινακίδων, Επισήμανση (στερεά καύσιμα).

Γ. Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό (ΥΑ 75775/2016 ΦΕΚ Β’ 2091)

Δ. Ρυθμίσεις για το παραεμπόριο – Απομιμητικά προϊόντα (ν. 4155/2013, ΦΕΚ Α' 120).

Ε. Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις (ν. 4264/2014, ΦΕΚ Α’ 118)

ΣΤ. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (ΚΥΑ 131219/15, ΦΕΚ 2974 Β’)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ (4ος όροφος)
Τηλέφωνο : 210 38 93 416
FAX: 210 38 40 972
E-mail:  Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript