ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Συγκοινωνίες Τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν με τραίνο

Τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν με τραίνο

Εκτύπωση

Α) Τα δικαιώματα των επιβατών

Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν με τρένο ανά την Ευρώπη. Είναι σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες ταξιδεύουν με ασφάλεια και άνεση.
Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται αναλυτικά στον Κανονισμό 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσα προβλέπονται συμπληρωματικά στην υπ'αριθμ. οικ Α 27733/2213/29-05-2015 (Β' 1181) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επιβατών.

Δικαιώματα ως προς τις εξής υπηρεσίες:
 • Σύμβαση μεταφοράς (εισιτήριο) – διαθεσιμότητα – κρατήσεις
 • Μεταφορά αποσκευών – ποδηλάτων – οχημάτων
 • Ταξιδιωτικές πληροφορίες
 • Δρομολόγια – καθυστερήσεις – απώλειες ανταπόκρισης – ακυρώσεις
 • Δυνατότητα πρόσβασης – συνδρομής – πληροφόρησης σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα
 • Ασφάλιση επιβατών – αποσκευών – ποδηλάτων – οχημάτων
 • Ποιότητα υπηρεσιών

  Υποχρεώσεις ως προς τη συμμόρφωση στους όρους:

 • Μεταφοράς αντικειμένων (χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων, ζώων)
 • Σήμανσης αποσκευών
 • Μεταφοράς οχημάτων
 • Μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτωνΗ Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.
Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) συνεργάζεται με τη ΡΑΣ πάνω σε θέματα πολιτικής για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα και τη διασφάλιση της εφαρμογής όλης της σχετικής με το σιδηροδρομικό τομέα νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες για την εξυπηρέτηση πελατών-επιβατών και τα δικαιώματα τους μπορείτε να αντλήσετε και από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. που, ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία, έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των σιδηροδρομικών μεταφορών (επιβατικών, εμπορευματικών κ.λ.π.).

Β) Κυλικεία τραίνων και σιδηροδρομικων σταθμών

Εξάλλου μία σειρά από προϊόντα, πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά, σε προκαθορισμένες τιμές, από τα κυλικεία των τραίνων και των σιδηροδρομικων σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα της ΥΑ Αριθ. 70776/2016 για τον Καθορισμό ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης
 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση