ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Συγκοινωνίες Τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο

Τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο

Εκτύπωση

Α) Τα δικαιώματα των επιβατών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς και εργάζεται για την ενίσχυσή τους. Τα δικαιώματα αυτά που απολαμβάνει ο επιβάτης σήμερα αφορούν σε μία σειρά θέματα όπως

  • Οι πληροφορίες για τις πτήσεις και τις κρατήσεις,
  • Οι υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων (Overbooking)
  • Η άρνηση επιβίβασης (Denied Boarding),
  • Η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, και
  • Τα αεροπορικά ταξίδια ως μέρος οργανωμένων ταξιδιών.

 Στη χώρα μας αρμόδια για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αποστολή της είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος του συστήματος αερομεταφορών της χώρας, καθώς και η μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής στις αερομεταφορές γενικά.

- Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικά.

Β) Κυλικεία αεροδρομίων

Εξάλλου μία σειρά από προϊόντα, πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά, σε προκαθορισμένες τιμές, από τα κυλικεία των αεροδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα της ΥΑ Αριθ. 70776/2016 για τον Καθορισμό ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης

 Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση