ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Ασφάλεια Προϊόντων εκτός Τροφίμων Πρότυπα που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων πλην τροφίμων

Πρότυπα που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων πλην τροφίμων

Εκτύπωση

Αρμόδιος φορέας για τα πρότυπα είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).