Καύσιμα

Εκτύπωση

Αρμοδιότητα για νοθευμένα καύσιμα ανά την Ελλάδα, έχει το Τμήμα Μετρολογίας της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία) και το ΣΔΟΕ.
Στην Αττική την νοθεία καυσίμων ελέγχει η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) καθώς και το ΣΔΟΕ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 Οι καταναλωτές για παράπονα - καταγγελίες μπορούν να απευθύνονται:

  • Για θέματα ελέγχου ποιότητας που αφορούν την Αττική στην Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του ΥΠΕΚΑ Τηλ: 210 6969887 - 2106969891 – 210 6969749

          τηλ: 210 3893284 – (τηλ. + φαξ) 210 3815317

 

Για τα Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων [Εβδομαδιαία - Ημερήσια (Πανελλήνια) - Ημερήσια (Ανά Νομό)] κάντε κλικ εδώ