ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων Δραστηριότητες του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων

Δραστηριότητες του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων

Εκτύπωση

Οι Δραστηριότητες του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

 Find here info in English  Info_in_English

Έντυπο σχετικά με τα χημικά εργαστήρια
Στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας λειτουργούν Χημικά Εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου για τα κάτωθι:
 1. Χημικές αναλύσεις που αφορούν το ελαιόλαδο και
 2. Οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου

Δραστηριότητες:

Στα πλαίσια της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων, όπως αυτές θεσπίζονται στη σχετική νομοθεσία, το τμήμα αυτό αναπτύσσει τις παρακάτω δραστηριότητες

 • Μελέτη σε ετήσια βάση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου και πυρηνελαίων απ΄ όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.
 • Ανεύρεση και εφαρμογή νέων μεθόδων αναλύσεων με σκοπό την προστασία του καταναλωτή από την νοθεία και την κυκλοφορία στην αγορά καλύτερου ποιοτικά προϊόντος.
 • Συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου) και Διαχειριστική Επιτροπή Λιπαρών Υλών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα εμπορικά χαρακτηριστικά  διακίνησης του ελαιολάδου και τις μεθόδους αναλύσεων ελαιολάδου και πυρηνελαίου.
 • Συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μεθόδων και του εργαστηρίου.
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες.
 • Αναλύσεις δειγμάτων ελαιολάδου και πυρηνελαίων κυκλοφορούντων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίες συνεργάζονται με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.
 • Ερευνητικές μελέτες και δημοσιεύσεις για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα του ελληνικού Ελαιολάδου.
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων στην οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.
 • Εκπόνηση μελετών για τα φυσικοχημικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και πυρηνελαίου και γενικά για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση αυτών προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων παραγωγικών τάξεων.

Οι χημικοί των Χημικών Εργαστηρίων συμμετέχουν στα κάτωθι όργανα διεθνών Οργανισμών:

1.  Στις συναντήσεις των χημικών εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για θέματα που αφορούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους αναλύσεων ελαιολάδου και πυρηνελαίου.

2.      Στις συναντήσεις των υπευθύνων των ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

3.      Στις συναντήσεις των χημικών εμπειρογνωμόνων της Διαχειριστικής Επιτροπής Λιπαρών Υλών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στις συναντήσεις των χημικών εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και της Διαχειριστικής Επιτροπής Λιπαρών Υλών της Κοινότητας συζητούνται νέες μέθοδοι ανάλυσης, τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων και καθιέρωση ορίων για τα διάφορα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και των πυρηνελαίων. Τα Χημικά Εργαστήρια της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς  με τα στοιχεία που διαθέτουν έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στις συναντήσεις αυτές και να προτείνουν τροποποιήσεις και όρια τα οποία προστατεύουν το ελληνικό ελαιόλαδο. Επιπλέον με την συμμετοχή των Χημικών Εργαστηρίων γίνονται γνωστές οι ιδιαιτερότητες των ελληνικών ελαιολάδων και έτσι προστατεύεται το εμπόριο του ελληνικού ελαιολάδου. Για όλες αυτές οι εργασίες ενημερώνονται το Υπουργείο Γεωργίας, οι Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες Ελαιολάδου και γενικώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το ελαιόλαδο.

Οργανοληπτική αξιολόγηση Παρθένου Ελαιολάδου

Η μέθοδος της Οργανοληπτικής αξιολόγησης εφαρμόζεται στα Χημικά Εργαστήρια από το 1982 όταν ξεκίνησε η εκπόνηση της μεθόδου από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Το 1991 με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το ελαιόλαδο (2568/91/ΕΚ) και με την τροποποίηση του το 2002 (796/02/ΕΚ) καθιερώνεται η μέθοδος της οργανοληπτικής αξιολόγησης από εκπαιδευμένη ομάδα δοκιμαστών σαν ποιοτικό κριτήριο κατάταξης του παρθένου ελαιολάδου.

Στα Χημικά Εργαστήρια λειτουργεί από το 1987 ομάδα δοκιμαστών  αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου η οποία και συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των αναγνωρισμένων ομάδων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μέλη της οργανοληπτικής ομάδας συμμετέχουν ως κριτές σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς παρθένου ελαιολάδου.

Τα Χημικά Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ στη μέθοδο της οργανοληπτικής αξιολόγησης του παρθένου ελαιολάδου και εκδίδουν πιστοποιητικά αξιολόγησης του με το σήμα του ΕΣΥΔ. Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν καθοριστεί αντίστοιχα τέλη. Η μέθοδος και οι διαδικασίες της περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο με τίτλο “ οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλ.: 210 3893343 και 210 3829166
Fax  : 210 3829166
Email: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript

Πληροφορίες για τη μέθοδο οργανοληπτικής αξιολόγησης στα αγγλικά μπορείτε να δείτε στην παρακάτω σελίδα:

http://www.efpolis.gr/el/component/content/article/1700-organolepticassessment.html