ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων

Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων

Εκτύπωση

Αρμόδιοι φορείς για την ασφάλεια των τροφίμων είναι:

1) Ο Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων - ΕΦΕΤ

2) Το Γενικό Χημείο του Κράτους

Ειδικά για το θέμα της ποιότητας του ελαιολάδου βλ. τις δραστηριότητες που αναπτύσσει το Τμήμα Χημικών Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

EUROPA - Food Safety: From the Farm to the Fork