ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Εκτύπωση
Βάσει του άρθρου 7α του νόμου 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά  προϊόντα τα οποία δεν ενέχουν κινδύνους για τη ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτής της διάταξης και για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνιστάται Επιτροπή Προστασίας των Ανηλίκων, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Το έργο της Επιτροπής είναι:
  • Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
  • Ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων – καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.


Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι από το δημόσιο τομέα, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επίσης η Επιτροπή, δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων, ως καταναλωτών, τα οποία διερευνά και γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της αποστολής της με τη συνεργασία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 1520
FAX: 210 38 43 549
E-mail: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript
Internet: www.efpolis.gr

Δείτε εδώ το σποτ της Επιτροπής για τα παιχνίδια.

Διαβάστε εδώ σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής.

 

Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (GNWMODOTHSH_2.2.2017.pdf)GNWMODOTHSH_2.2.2017.pdf[ ]506 Kb