ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Aσφάλεια Προϊόντων Εκτός Τροφίμων Πρότυπα που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων πλην τροφίμων

Πρότυπα που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων πλην τροφίμων

Εκτύπωση

Αρμόδιος φορέας για τα πρότυπα είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).