ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Ασφάλεια Προϊόντων εκτός Τροφίμων Αποφάσεις απαγόρευσης διάθεσης στην ελληνική αγορά μη ασφαλών προϊόντων

Αποφάσεις απαγόρευσης διάθεσης στην ελληνική αγορά μη ασφαλών προϊόντων

Εκτύπωση

Αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σχετικές με απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των παρακάτω κατηγοριών μη ασφαλών προϊόντων:

  • Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν το βιοκτόνο Διμεθυλοφουμαρικό Εστέρα (φουμαρικό διμεθύλιο) - DMF (Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3-780/09, ΦΕΚ 746/Β/22-04-2009)
  • Ανώτατο όριο φορμαλδεϋδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου (Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3-5430/09, ΦΕΚ 746/Β/22-04-2009)
  • Προϊόντα που δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών (Απόφαση Φ-3193/8-8-1989 σε εναρμόνιση με την οδηγία 87/357/ΕΟΚ, ΦΕΚ 609/Β/21-8-1989)
  • Προϊόντα Laser (Απόφαση Φ1-806/20-5-1998, ΦΕΚ 921/Β/27-8-1998)
  • Προϊόντα PVC με φθαλικά άλατα (Απόφαση Ζ3-743/21-5-1999, ΦΕΚ 1000/B/28-5-1999)
  • Απαγόρευση εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων "φαντεζί". (Κ.Υ.Α. Ζ3-4106/18-9-2006, ΦΕΚ 1484/B/6-10-2006)
  • Καταναλωτικά προϊόντα με περιεκτικότητα σε υδροφθόριο μεγαλύτερη του 1% (Απόφαση Ζ3-443/5-7-2004, ΦΕΚ 1053/B/13-7-2004)
  • Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό R22 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. όπως ισχύει. (Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3-654/4-9-2006, ΦΕΚ 1389/B/14-9-2006)